Motor automobilu

Spalovací motor je zdrojem hnací síly, která uvádí vozidlo do pohybu
Zážehový motor - směs benzínu a vzduchu po stlačení zažehnuta elektrickou jiskrou svíčky, nejvyšší točivý moment a výkon ve vyšších otáčkách, tichý a pravidelný chod
Vznětový motor - samovznícení nafty v silně zahřátém vzduchu, vyšší tlak, hlučnější, nejvyšší točivý moment a výkon v nižších otáčkách, hospodárnější
Motory podle pracovní činnosti - čtyřdobé a dvoudobé
Motory podle počtu válců - 2, 3, 4, 5, 6, 8, (10, 12)
Motory podle uspořádání válců - řadové nebo vidlicové
Motory podle chlazení - chlazené kapalinou, chlazené vzduchem

Části motoru

Pevné

Blok motoru - v odlitku bloku jsou válce, mazací kanály, kanály chladící kapaliny
Válce - spalovací prostor, chemická energie paliva se mění na energii pohybovou
Hlava válců - uzavírá horní část prostoru válců, uložení ventilů, vačková hřídel
Kliková skříň s olejovou vanou - uzavírá spodní část bloku motoru, kliková hřídel
Sací otvory a potrubí - přivádí palivovou směs do motoru
Výfukové otvory a potrubí - odvádí splodiny z válců motorů do ovzduší, katalyzátor (snížení množství škodlivin ve výfukových plynech)

Pohyblivé

Písty - zachycují energii výbuchu paliva, přeměna v přímočarý pohyb
Ojnice - přenáší pohyb pístu na klikovou hřídel
Kliková hřídel - mění přímočarý pohyb pístu a ojnice na pohyb otáčivý
Setrvačník - na klikové hřídeli, pomáhá udržovat rovnoměrný chod motoru
Ventily - sací a výfukové ventily v hlavě válců, otevírají a uzavírají příslušné otvory pro plnění a vyprázdňování válců
Vačková hřídel - poháněna od klikové hřídele, vačkami ovládá pohyb ventilů

Základní princip činnosti spalovacího motoru

Při hoření paliva ve spalovacím prostoru (válci motoru) vzniká vysoký tlak
Ve válci je umístěn pohyblivý píst, který na vznik tlaku ve válci reaguje ústupným pohybem
Tento přímočarý pohyb pístu je prostřednictvím ojnice přenášen na klikovou hřídel motoru a měněn na pohyb otáčivý
Otáčivý pohyb hřídele je přes spojku a převodovku automobilu přenášen na hnací kola

Pracovní cyklus čtyřdobého motoru

Pracovní cyklus pístu ve válci probíhá ve čtyřech dobách
Sání - píst tažen dolů, nasává se palivo
Stlačování - píst sunut válcem vzhůru, stlačuje palivo
Výbuch - zapálení paliva, zvětšování objemu, píst stlačen dolů, roztáčí klikovou hřídel, pracovní doba
Výfuk - píst stoupá vzhůru, vytlačuje ven z válce zplodiny hoření

Kontrola a údržba

Správná činnost závislá na dokonalé těsnosti spalovacího prostoru
Předepsán interval kontroly a seřízení vůle ventilů
Výměna pryžového rozvodového řemene v intervalu předepsaném výrobcem

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník