Dopravní situace

Jízda v jízdních pruzích

Včasná volba jízdního pruhu
Sledování situace kolem sebe a za vozidlem ve zpětných zrcátkách
Provádění jenom bezpečných manévrů, nikoho nesmíme ohrozit ani omezit
Mezi časté prohřešky patří změna pruhu bez znamení o změně směru jízdy
Neustálé změny jízdních pruhů za účelem nahnat čas jen ničí vozidla
Pomalým vozidlem jedeme v pravém pruhu a neblokujeme levý pruh (případně střední)
Důležité je zachování dostatečné bezpečnostní vzdálenosti od vozidel před námi
Při zhoršených vlastnostech povrchu vozovky zvětšíme bezpečnostní vzdálenost

Objíždění, vyhýbání, předjíždění

Při objíždění stojících automobilů dodržujeme bezpečný boční odstup
Bereme v potaz náhlé otevření levých dveří, ukryté osoby s cílem přejít vozovku
Vhodnou rychlostí můžeme ovlivnit místo vyhýbání v náš prospěch

Předjíždění

Předjíždění musí trvat co nejkratší možnou dobu
Velký význam má odhad rychlosti předjížděného vozidla a vozidel v protisměru
Bereme v úvahu akcelerační schopnost našeho automobilu
V případě pochyb počkáme s předjížděním na příhodnější příležitost
Je třeba si zachovat dostatečný odstup
Předjíždění zakončíme plynulým návratem na svou polovinu vozovky
Prudká změna směru ve vysoké rychlosti je ideální pro vyvolání smyku
Na dálnici hrozí nebezpečí zezadu a ze stran
Sledujeme, zda nevjedeme do dráhy vozidlu, které nás už předjíždí
Předjíždění slouží k dosažení plynulosti jízdy
Zvážíme, zda opravdu spěcháme natolik, aby předjíždění stálo za možné riziko

Křižovatky

Jsme vždy ve střehu
Těžká orientace
Omezená přehlednost
Nutnost pozorně vyhledávat dopravní značení
Ne všichni řidiči jsou schopni nebo ochotni respektovat pravidla
I když jedeme po hlavní pozemní komunikaci, dodržujeme přiměřenou rychlost, která nám umožní reagovat na případné nedání přednosti od dalších účastníků provozu
Jedeme-li po vedlejší pozemní komunikaci, dojíždíme ke křižovatce pomalu, abychom měli možnost přesného zhodnocení situace
Zleva hrozí nebezpečí nejdříve
Následuje pohled doprava, buď se rychle rozjedeme, nebo zastavíme
Dalším pohledem doleva se ujistíme, zda se situace nezměnila, vjedeme do křižovatky
Čas, který strávíme v křižovatce, by měl být vždy co nejkratší

Jízda ve městě

Sledujeme dopravní značení
Bedlivě sledujeme chodce
Dáváme své úmysly včas najevo
Potlačíme na minimum rušivé vlivy
Máme-li možnost, najdeme si svoji trasu ještě před tím, než se do města vydáme
Omyl v trase nenapravujeme na úkor bezpečnosti

Jízda mimo obec

Volíme vhodnou trasu
Pokoušíme se úseky trasy spojit do jednoho celku
Dobrý řidič vidí trasu v širších souvislostech
Dobrý řidič při jízdě přemýšlí
Pečlivě zvažujeme rychlost jízdy na dálnici
Bereme ohled na možnosti svého automobilu i na spolucestující
Dodržujeme pravidla pro jízdu v jízdních pruzích
Zachováváme bezpečný odstup od vozidel před sebou

Jízda za ztížených podmínek

Jízda v noci

Pokud nemusíme, v noci nejezdíme
Uděláme vše pro to, abychom viděli a byli viděni
Důležitá je čistota čelního skla, funkční žárovky a správné seřízení světlometů
Vzdálenosti, na kterou bezpečně vidíme, přizpůsobíme rychlost jízdy
Důsledně se vyhýbáme pohledu do oslňujících světlometů protijedoucích vozidel
Při delší noční jízdě počítáme s rychlejší únavou zraku i s duševní únavou

Jízda v dešti

Pneumatiky s dostatečně vysokým vzorkem, funkční stěrače a ostřikovač, osvětlení vozidla
Voda na silnici znamená sníženou přilnavost kol k povrchu silnice
Déšť znamená sníženou viditelnost

Jízda v mlze

Závisí na náhodě, je lepší do husté mlhy vůbec nevyjíždět
Mlhovky svítí pod mlhu a mohou tak viditelnost v mlze zlepšit na únosnou mez
Jedeme co nejopatrněji a nejpomaleji podle pravé krajnice s častými zastávkami na bezpečném místě pro odpočinutí zraku
Mlha naprosto zkresluje odhad všech hodnot
Pro bezpečnou jízdu v mlze není správné pověsit se na koncová světla vozidla před námi

Jízda na sněhu a náledí

Investujeme do dobrých zimních pneumatik
Ověříme si rovnoměrný účinek brzd
Vyvarujeme se - prudké akcelerace, prudkých pohybů volantem, intenzivního brzdění
Úskalí přináší také závěje
V hustém sněžení nebo dokonce ve vánici není radno pospíchat
Při náledí nemusí být ani ta nejpomalejší jízda dost pomalá

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník